Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”. Uczniowie klas 1-3 samodzielnie przygotowali kotyliony i flagi narodowe i z pełnym zaangażowaniem o godzinie 11.11 z pozostałymi uczniami szkoły odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Marta Radziejewska