Ogłaszamy rodzinny konkurs na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Organizator konkursu

 1. Organizatorem rodzinnego konkursu na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Katarzyna Adamczyk oraz p. Marta Radziejewska.

Cele konkursu

 1. Rozwój umiejętności technicznych wśród uczniów oraz integracja wspólnoty rodzinnej.
 2. Rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności.
 3. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.
 4. Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa.

Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas wraz z rodzinami.
 2. Praca może być wykonana w dowolnej przestrzennej technice z wykorzystaniem tylko własnoręcznie przygotowanych elementów.

GOTOWE ELEMENTY SPOWODUJĄ DYSKWALIFIKACJĘ UCZESTNIKA!

 1. Pracę konkursową należy podpisać (w formie bileciku): imieniem i nazwiskiem jej autora oraz klasą, którą reprezentuje uczeń.
 2. Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie oraz publikację wizerunku uczestnika do celów promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.
 4. Prace należy dostarczyć w terminie do 6 GRUDNIA 2023r. do wychowawcy świetlicy szkolnej.

Organizacja i zasady Konkursu

 1. Wszystkie prace będą ocenianie przez komisję konkursową.
 2. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu przez komisję odbędzie się dnia 7 grudnia 2023r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 grudnia 2023r. O wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy zostaną poinformowani.

PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU I WRĘCZENIU NAGRÓD, WSZYSTKIE SZOPKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY CHARYTATYWNY „DLA OLAFKA”, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY.

Marta Radziejewska