ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY:

NIE RADZISZ SOBIE Z NAUKĄ 

NIE POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM 

NIE POTRAFISZ NAWIĄZAĆ KONTAKTU Z RÓWIEŚNIKAMI 

MASZ PROBLEMY OSOBISTE, RODZINNE I NIE POTRAFISZ SOBIE Z NIMI PORADZIĆ 

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM SZKOŁY 

MASZ CIEKAWE POMYSŁY, KTÓRYMI CHCESZ SIĘ PODZIELIĆ

CHCIAŁBYŚ POMÓC INNYM, A NIE WIESZ W JAKI SPOSÓB 

CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ RADOŚCIĄ, SUKCESEM 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA OSOBY DOROSŁEJ

 

PLAN PRACY PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Małgorzata Krupa   

8.00 - 13.00

 

8.00 - 12.00

 

9.00 - 14.00

 

10.00 - 14.00

 

8.00 - 12.00

 

Monika Gałązka

(psycholog)

12.30 - 15.30   

9.40 - 10.40

11.30 - 15.00

10.30 - 15.00

__________

_________

 

RODZICU!

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY :

NIE POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ ZE SWOIM DZIECKIEM

TWOJE DZIECKO MA PROBLEMY W UCZENIU SIĘ  I ZACHOWANIU

POTRZEBUJESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KURATOREM POLICJĄ, SĄDEM RODZINNYM, OPIEKĄ SPOŁECZNĄ CENTRUM POMOCY DZIECIOM, PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

MASZ TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O STYPENDIACH  I ZASIŁKACH SZKOLNYCH

TWOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH